zpět na hlavní stranu

 

Citace ze zápisu z kroniky MNV Kozolupy o besedě požárníků nad kronikou u příležitosti stého výročí založení sboru. „ Beseda měla 3 části: čtení z obecních kronik, rozprava a předávání čestných uznání a diplomů. Čtení z kronik bylo zaměřeno na pasáže, které se nějakým způsobem týkaly požárníků čů). Ukázalo se však, že převážná část záznamů v kronikách je v posledních asi 20 letech, není nic o požárnickém sboru. Minulost se prezentovala některými zajímavými částmi z dávné historie obce. Na besedu byli přizváni i starší pamětníci, kteří už nebydlí v obci a kteří na besedě vyprávěli své vzpomínky. Protože o některých událostech není v kronikách nic zaznamenáno, uvedu stručně nejzajímavější.
Za sto let požárního sboru (dříve hasičů) byly hasící potřeby, hlavně stříkačky umísťovány ve zbrojnicích na celkem pěti různých místech.
První od roku 1888 v dřevěné, dnes již neexistující kůlně na statku asi 40m na jihozápad od kostela. Druhá zbrojnice byla umístěna u hlavní silnice proti kostelu asi 50 m na sever od kostela. Třetí zbrojnice byla umístěna v bývalé stodole nedaleko řeky Mže po pravé straně na konci ulice směřující od fary na sever. Čtvrtá zbojnice byla situována v budově čp. 27, po pravé straně silnice na Plzeň asi 50 m od křižovatky se silnicí na Nýřany. Pátá současná zbrojnice (viz záznam v kronice z roku 1982, str. 112) je asi 100 m severovýchodně od nádraží. Od pamětníků a z různých dokumentů se podařilo sestavit seznam velitelů za uplynulých 100 let.
1882-1887 M. Haider
1888-1889 J. Strichirsch
1890-1892 J. Klass
1893-1894 W. Pfrogner
1895-1904 W. Haider
1905-1906 W. Pfrogner
1907 J. Klass
1908-1921 J. Rosival
1922-1937 F. Kohout
1938 J. Epstein
1939-1945 V. Frank
1946-1949 F. Kohout st.
1950 J. Beránek
1951-1952 Jan Adámek
1953-1982 Jaroslav Adámek
V besedě se poukázalo nato, že sbor kozolupských hasičů byl v dávné minulosti považován za velmi vyspělý. Měl ve své době také velmi vyspělou techniku. Po ruční stříkačce na čtyřech kolech, kterou měl od samého začátku, se mu podařilo získat stříkačku poháněnou parním strojem. Tu mělo později více hasičských družstev, avšak kozolupské družstvo bylo první po plzeňských hasičích, jež mohlo využívat tuto na svou dobu moderní techniku.“
 
 
současná zbrojnice
 
 
 
 
požár domu vlevo od školy 1962
 
30. léta
 
1953

Svěcení hasičského auta 6. 8. 2016

Nejstarší znak (z roku 1882) Kozolupského sboru.

hasiči na soutěži 1972

 

zpět na hlavní stranu