zpět na hlavní stranu

Dnes (28.9.2016) na sv. Václava byla obnovena socha sv. Jana Nepomuckého. Kopii sochy na původním podstavci vytvořil

sochař pan Bartoloměj Štěrba z Kozojed.

Červená kaple (zbořená 1923)                                                          Valterova kaple neexistuje

 

 

 

 

 Bohoslužby v kostele sv. Štěpána, neděle 8.15 hodin

 interiér kostela z 30. let 20 století

 

 

 Z pamětní knihy 1884 (v němčině).

           "Na západní straně božího stánku se nalézá věž pro zvony a ukrývá tři malé zvony z nichž jeden z roku 1545 nese v české řeči následující nápis: „Swati Stiepane orodug za nas przed Panem Bohem“ Nad tím stojí latinsky: „Adoranda Trinitas veneranda Unitas“ a potom: „Udielan v Plzni 1545“, to jest, že byl udělán v Plzni 1545. Druhý zvon o něco menší a s obrázkem sv. Jakuba nese gotický nápis, nejmenší je s obrázkem Bohorodičky a se jménem zvonaře Pernera z Plzně.

            Kostel byl postaven za tehdejšího farního administrátora Kiliána Laťky, který tu působil od roku 1736 až do roku 1782, tedy plných 46 let a za pomoci držitele Kozolup a Malesic hraběte Schirdinga v roce 1777 až 1782 na místě starého dřevěného, který pro svou sešlost během let nemohl být používán k bohoslužbám a konečně byl stržen. Cena stavby vyšla na více jak 10 tisíc zlatých a shltla skoro celé jmění kostelní. Po smrti Laťky přišel exjezuita P. Ignác Stejskal, bývalý správce dvora v Malesicích jako farní administrátor do Kozolup a za něho byl boží stánek na třetí adventní neděli roku 1782 vysvěcen tehdejším stříbrským děkanem, kanovníkem a knížetem arcibiskupským vikářem Felixem Duchetem. Až do této doby se odbývaly bohoslužby v již zmíněné kapli sv. Jana, která byla později zrušena. Novému kostelu ale chybělo vnitřní zařízení, kromě hlavního oltáře všechno. Opatřovalo se to všude. K získání potřebných peněz se pořádaly sbírky a zvláště exjezuita P. Pleyer v Praze, který byl intimním přítelem Laťky se projevil úctyhodným způsobem. Dary bohatě plynuly a brzy se mohlo přikročiti k vybavení dobrého díla. Tak byl roku 1788 objednán obraz hlavního oltáře, který zobrazuje patrona kostela sv. Štěpána v okamžiku své mučednické smrti od falknovského malíře Manna, načež následujícího roku se pořídila kazatelna."

 

 Soupis památek XXX. 1908,  Stříbrsko

 

 

 

 A. Podlaha, Posvátná místa království Českého, díl. II., 1908

 

 

zpět na hlavní stranu