zpět na hlavní stranu     foto z let 1945-1989

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               povodeň 1894

 

 

  1942

 

 

 

 hájovna                                                                                                            u Jána  

    

 trafika    

  

hranice "pod Vochovákem"  1945         

      

         

        

 

 

zpět na hlavní stranu